Dzień: 21 sierpnia 2017

Zwrot kosztów dojazdu

21/08/2017

Szanowni  Państwo, informujemy, iż zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo zostanie Państwu wypłacony do końca sierpnia 2017 r.

Zakup używanych środków trwałych

21/08/2017

Jeżeli planują Państwo zakupić z otrzymanego wsparcia finansowego używane środki trwałe to zalecane jest pobranie od Sprzedającego deklaracji, że niniejszy środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocy krajowej lub wspólnotowej w okresie ostatnich 7 lat (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków).  Poniżej przedstawiamy przykładową treść w/w deklaracji. Deklaracja_Sprzedawcy_sprzetu_uzywanego

Rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego finansowego

21/08/2017

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wzory dokumentów potrzebnych do rozliczeń wsparcia finansowego (jednorazowej dotacji głównej) oraz wsparcia pomostowego finansowego w ramach projektu. Jednocześnie przypominamy, że rozliczenie wniesionego wkładu własnego następuje wraz z rozliczeniem dotacji. Rozliczenie wsparcia finansowego WFM Rozliczenie_wsparcia_pomostowego WFM