Dzień: 19 lipca 2017

WSTĘPNE WYNIKI OCENY WNIOSKÓW

19/07/2017

Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych oraz osób niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego finansowego w ramach projektu „Własna firma – to możliwe!”. Jednocześnie informujemy, iż od wyników oceny Komisji Oceny Wniosków przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie przyznawania środków finansowych w ramach niniejszego projektu. Niniejsza lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań. Wstępna lista […]