Dzień: 26 czerwca 2017

INFORMACJA O TERMINIE ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

26/06/2017

W związku ze zbliżającym się zakończeniem etapu szkoleniowo-doradczego informujemy, iż wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego finansowego należy składać w biurze projektu (Lublin 20-701, ul. Nałęczowska 30 pok. 204, II piętro) w terminie od 26 czerwca 2017r. do 7 lipca 2017r. Do wniosku o wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji należy załączyć biznesplan oraz  wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. Do wniosku o wsparcie pomostowe finansowe należy załączyć oświadczenie oraz szacunkowe […]