Dzień: 17 maja 2017

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu

17/05/2017

Publikujemy ostateczną listę Kandydatek/ów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Na liście rezerwowej umieszczone są osoby, które z powodu braku miejsc nie kwalifikują się do udziału w projekcie i mają one pierwszeństwo, w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na ostatecznej liście osób zakwalifikowanych do projektu. Jednocześnie zawiadamiamy, że etap szkoleniowo-doradczy rozpocznie się w drugiej połowie maja 2017r. Dokładne terminy i miejsca szkoleń „ABC przedsiębiorczości” dla 5 grup zostaną podane niebawem. […]