Treść artykułu

Wyniki rekrutacji do projektu

Kategoria Aktualności

Rekrutacja do projektu pn. „Własna firma – to możliwe!” dobiegła końca ! Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną listą rankingową osób zakwalifikowanych do projektu wraz z listą rezerwową. Jednocześnie informujemy, iż od wyników procesu rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rekrutacji. Przedstawiona poniżej lista uzyskuje status ostatecznej po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu

Lista osób niezakwalifikowanych do projektu

Lista rezerwowa

 

Załączniki: