Dzień: 8 maja 2017

Wyniki rekrutacji do projektu

8/05/2017

Rekrutacja do projektu pn. „Własna firma – to możliwe!” dobiegła końca ! Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną listą rankingową osób zakwalifikowanych do projektu wraz z listą rezerwową. Jednocześnie informujemy, iż od wyników procesu rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rekrutacji. Przedstawiona poniżej lista uzyskuje status ostatecznej po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań. Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu Lista osób niezakwalifikowanych do projektu Lista rezerwowa […]