Dzień: 16 lutego 2017

OGŁASZAMY NABÓR DO PROJEKTU „WŁASNA FIRMA – TO MOŻLIWE!”

16/02/2017

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2017r. do dnia 13 marca 2017r. (włącznie) prowadzony będzie nabór do projektu „Własna firma – to możliwe!”. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami przyjmowane będą elektronicznie pod adresem e-mail: efs_wfm@irzl.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu (Lublin 20-701, ul. Nałęczowska 30, pokój 204) w godz. 9:00-15:00. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji określa Regulamin rekrutacji. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne, z którymi należy się zapoznać, […]